Achtergrondinformatie

Door Nieuwsgierigheid Leren is een Euregioprogramma.
Leerkrachten in Nederland en Duitsland krijgen via dit project kennis van de manier waarop collega's de nieuwsgierigheid van kinderen naar de wereld om hen bevorderen en gebruiken als startpunt voor het leren. Inhoudelijk ligt het accent op wetenschap en techniek.

Het programma is uitgevoerd in 2016 -2018 en kent drie belangrijke pijlers:
1. Het vergelijken van de formele kaders van basisonderwijs en de lerarenopleidingen met betrekking tot wetenschap en techniek.
2. Een uitwisselingsprogramma van leerkrachten, pedagogen en studenten.
3. Een website met opnamen van onderwijssituaties met 2 tot 12 jarigen.

De ouders van de  leerlingen die in de video's te zien zijn, hebben hiervoor schriftelijk toestemming verleend.  Het videomateriaal mag alleen via deze website getoond worden. 

Informatie gebruik videodeel