Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruikersvoorwaarden

1.    Gebruik na aanmelding

Vanwege juridische redenen en de veiligheid van de gefilmde leraren als ook de leerlingen mogen de educatie video’s slechts beschermd afgespeeld worden en uitsluitend gebruikt worden voor de opleiding en verdere ontwikkeling van (aanstaande) leraren. U kunt voor dit doeleind via de knop ‘nieuw account aanmaken’ een tijdelijke toegang tot de video’s aanvragen. Met de aanmelding bij het videoportaal ‘Door Nieuwsgierigheid Leren’ van het wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit Nijmegen, in het vervolg benoemd als ‘videoportaal’ en het gebruik van het aanbod op dit videoportaal bevestigt u, dat u de gebruikersvoorwaarden heeft gelezen ermee akkoord bent gegaan. U kunt zich niet aanmelden als u niet met de gebruikersvoorwaarden akkoord gaat. De toegang tot het videoportaal is dan niet mogelijk.

2.    Verklaring van informatie m.b.t. uw werkzaamheid bij de aanmelding/mededelingsplichten

Met de aanmelding bevestigt u dat u werkzaam bent in het onderwijs of een onderwijsstudie volgt. U geeft ons tevens toestemming om uw verklaring te verifiëren en bij derden informatie in te winnen. Het recht op toegang vervalt na drie jaar en kan dan op aanvraag worden verlengd, zolang de hiervoor genoemde voorwaarden nog steeds van toepassing zijn. Geeft u alstublieft bij de aanmelding een naam van een persoon of instituut aan, die u als student, leraar of lerende kan identificeren, zodat wij over de juridisch vereist mogelijkheid beschikken om uw gegevens te kunnen verifiëren. Met uw akkoord geeft u aan dat u op de hoogte bent dat alle ingevoerde persoonsgegevens door ons worden opgeslagen en gebruikt worden voor het beheer van de toegang tot het videoportaal.

3.    Gebruikersvoorwaarden voor de bescherming van de deelnemende personen

In de lesfragmenten geven leraren en hun leerlingen een kijkje in hun onderwijswereld, zodat de kijker authentiek materiaal tot zijn beschikking heeft. Wij zijn daarom samen met de kijker aan de deelnemers een dankwoord verschuldigd. Elke kijker wordt daarom opgeroepen om de deelnemende personen en inhouden met respect de behandelen en dit ook bij de bespreking en analyse van de fragmenten uit te drukken. Ook al gaat het hier om experts uit de onderwijswereld, het gaat niet altijd helemaal goed. We hebben ervoor gekozen om zulke fragmenten er niet uit te knippen. De lesopbouw wordt daarom op een natuurlijke manier gepresenteerd. Het terugdenken aan de eigen onderwijspraktijk (of de eerste les) helpt erbij om bij de mislukte situaties begrip te ontwikkelen en dit bij de analyse in het achterhoofd te behouden. Om de veiligheid van de personen die deelgenomen hebben te waarborgen hebben we de volgende gebruikersvoorwaarden opgesteld:

4.    Aansprakelijkheid

De Radbouduniversiteit Nijmegen is niet aansprakelijk en geeft geen garantie voor de rechtsgeldigheid of correctheid van de verlinkte inhouden en kent zich deze niet zelf toe. Schadevergoeding aan het adres van de Radboud Universiteit zijn alleen bij opzet en grote verwaarlozing denkbaar. Dit geldt niet voor de inbreuk op essentiële contractuele verplichtingen, dat wil zeggen zulke verplichtingen die de goede uitvoering van het contract helemaal nakomen en op wie de contractuele partner regelmatig vertrouwt en vertrouwen mag, evenals schade aan het leven, lichaam en gezondheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking werkt ook ten gunste van de leden ofwel betrokkene medewerkers van de Radbouduniversiteit. In het geval van beduidende contractbreuken is de aansprakelijkheid tot de kenmerkende verdragsregels en voorzienbare schade begrensd.

5.    Beschermrechten van de Radboud Universiteit Nijmegen

Gebruikers van het videoportaal zijn verplicht om de beschikbaar gemaakte inhouden uitsluitend voor eigen studie- of onderwijsdoeleinden in het kader van de grenzen die in deze gebruikersovereenkomst verwerkt zijn te gebruiken. De gebruiker verwerft na toelating geen licentie of rechten over de op het videoportaal aangeboden inhouden.

6.    Slotbepaling

Uw toegang tot het videoportaal kunnen wij zonder opgaaf van redenen afsluiten, in het bijzonder wanneer u zich niet aan deze gebruikersvoorwaarden houdt, uw gegevens niet waarheidsgetrouw zijn of niet meer actueel dan wel compleet zijn. U erkent dat uw login gegevens (bestaande uit gebruikersnaam en wachtwoord) persoonlijk en niet overdraagbaar zijn. U bent ertoe verplicht om deze inloggegevens aan niemand anders te verstrekken. De bij de aanmelding verzamelde gegevens worden door ons voor administratieve en informatieve doeleinden gebruikt. Wij zullen deze gegevens voor geen enkele andere doeleinden gebruiken en ze niet aan derden overhandigen. Wij behouden ons het recht voor deze gebruikersovereenkomst op elk moment aan te passen. Door het gebruik van het videoportaal gaat u met deze veranderingen akkoord. Via het inlogscherm wordt u door ons over de aanpassingen geïnformeerd. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat we geen garantie voor de bereikbaarheid van deze dienst dragen. Wij kunnen de inhoud en omgang van het videoportaal altijd en zonder aankondiging veranderen of het aanbod stopzetten. Er bestaat geen enkele aanspraak op het gebruik van ons aanbod.

7.    Geldigheid en rechtsgebied

De voorwaarden vormen een rechtsgeldige overeenkomst tussen de Radboud Universiteit Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Nieuwste Pabo Sittard, Berufskolleg Vera Beckers te Krefeld en Hochschule Niederrhein te Mönchengladbach.

We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij misbruik juridische stappen te zetten. In het geval dat enkele bepalingen uit deze gebruikersvoorwaarden niet meer gelden dan heeft dit geen betrekking op de overige bepalingen. De ineffectieve bepaling wordt vervangen door een vervangingsclausule die overeenkomt met het doel van de overeenkomst die zo dicht mogelijk bij de economische zin van de ongeldige bepaling ligt. Hetzelfde geldt voor het geval wanneer de algemene gebruikersvoorwaarden incompleet of onuitvoerbaar blijken. De betrekkingen tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en de gebruiker naar aanleiding van het gebruik van het videoportaal zijn onderworpen aan de dwingende internationale particuliere regelgeving van het Nederlands recht met uitsluiting van de VN-kooprecht afspraken. Het gerechtshof voor alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en de klant is Arnhem. Verplichte wettelijke bepalingen met betrekking tot exclusieve jurisdicties blijven door deze verordening onaangetast.